Fondsen en Subsidie

We kunnen dit werk alleen doen met de ondersteuning van financiers. We ontvangen bijdragen van ondernemers (partners) en dat zal in de toekomst de financiële basis vormen. In de opstartfase wordt die basis mede gevormd door bijdragen van fondsen en subsidieverstrekkers. Daarvoor zijn we onderstaande financiers zeer erkentelijk!

  • Gemeente Eindhoven – Bij de opstart in 2020 is de Subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein ten behoeve van inwonersinitiatieven in de sociale basis van grote betekenis geweest. In 2021 kende de gemeente een bedrag toe uit de SUBSIDIEREGELING VERSTERKEN SOCIALE BASIS 2022. In 2023 honoreerde de gemeente (onder voorwaarden) onze meerjarige aanvraag.
  • Oranje Fonds – Het Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
  • KNR|PIN – Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN).
  • Coovels-Smits (Stichting) – Fonds voor het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied, met name in Midden en Zuidoost Brabant
  • Rabo Coöperatiefonds – Bijdrage aan lokale implementatie van het project voor werkende armen, WELVERDIEND!.