ANBI status

Stichting ANDERS Eindhoven is sinds 17 augustus 2020 officieel een zelfstandige stichting. De Belastingdienst heeft op 11 december 2020 officieel de ANBI status toegekend.

Een gift overmaken kan via Doneren; kies voor Regio Eindhoven. Of gebruik ons IBAN nummer bij uw overschrijving.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS Eindhoven
KvK nummer: 80071430
RSIN nummer: 861546076
IBAN: NL03 RABO 0359 5435 96

Postadres: Kanunnikensven 28, 5646 JE Eindhoven
Telefoonnummer: 06 10 59 84 93
Website: www.stichtinganders.nl/eindhoven
E-mail adres: eindhoven@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan van Stichting ANDERS Eindhoven.
Hierin is onze ambitie verwoord voor de periode tot en met 2026.
Beleidsplan 2024-2026

Jaarverslag 

Lees hier de jaarverslagen (infographic) van ANDERS Eindhoven.
Jaarverslag Eindhoven 2023
Jaarverslag Eindhoven 2022
Jaarverslag Eindhoven 2021
Jaarverslag Eindhoven 2020

Financiële verantwoording

Lees hier de financiële verantwoording van van Stichting ANDERS Eindhoven.
Financiële verantwoording over het jaar 2023
Financiële verantwoording over het jaar 2022
Financiële verantwoording over het jaar 2021
Financiële verantwoording over het jaar 2020

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS Eindhoven bestaat uit:
Voorzitter: Harald Elissen
Penningmeester: Martyna Janowicz-Panjaitan
Secretaris: Evelyn Buijsse

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling

Vertrouwenspersoon

Door het bestuur is een vertrouwenspersoon aangesteld: Ineke Westeneng (0620160012)