Mensen komen wel eens in de financiële problemen. Vooral in Den Haag zien we dan ook dientengevolge een stijging van het aantal woningontruimingen.

Zoals u weet helpt ANDERS Den Haag bij verhuizingen voor mensen met een laag inkomen, maar ook om ontruimingen te voorkomen. Want de problemen zijn groot. Gezinnen die uiteenvallen, hoge kosten voor herhuisvesting en/of (gedwongen) opslag (al gauw €200 per maand..) en een gemeentelijk team dat volledig in beslag genomen wordt door de crisissituatie: (dreigende) woningontruimingen zijn een zware belasting voor alle betrokkenen!

We besteden met elkaar €11 miljard aan mensen in financiële problemen
– Inge Luttikhuizen van Schuldenlab070

Wij zien als stichting dat het bij een dreigende ontruiming heel belangrijk is dat gemeente, woningbouwvereniging, deurwaarders en schuldhulpverlening met elkaar in contact treden. Zo komen de bewoners tijdig in beeld en worden crisissituaties voorkomen.

Anders Den Haag (met haar netwerk van sponsoren uit het bedrijfsleven) wordt de laatste tijd veel gevraagd om juist voor verhuizingen, hulp bij het regelen van huisraad en ontruimingen onze diensten aan te bieden. Zodoende hebben we veel contact met de specialisten voor crisisinterventie die op dagelijkse basis bezig zijn met crisissituaties en aldus binnen en buiten de gemeente. kunnen ondersteunen.

De gemeente Den Haag spreekt over problematische schulden als een huishouden gemiddeld 36.468,- euro als schuld heeft uitstaan.
– In 2022 hebben zich 38.673 mensen bij de gemeente  en instanties gemeld met een verzoek om informatie, advies of een hulpvraag met betrekking tot hun schuldsituatie.

Kleuren buiten de lijntjes

Achter de schermen van onze stichting staan mensen klaar die ook administratieve en waar nodig juridische ondersteuning kunnen leveren. Ons team kent de routes, heeft ook vele jaren ervaring in de schuldhulpverlening, treedt snel en flexibel op en beschikt over lef om ook ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Alles om de opdrachtgever én de inwoner (hulpvrager) via een minnelijke, dan wel wettelijke weg door de crisissituatie te loodsen en het schuldhulpverleningstraject te kunnen starten. Een middel dat daarbij ook vaak gebruikt wordt is het moratorium.

Moratorium tegen huisuitzetting

Een moratorium (een uitstel) beschermt de inwoner tegen huisuitzetting en afsluiting van zorgverzekering, gas, elektra en water. Het wordt via een verzoekschrift bij de rechtbank aangevraagd en door een rechter uitgesproken. Een moratorium duurt maximaal 6 maanden of totdat alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het schuldhulpverleningsvoorstel.

Het stabiliseren van de financiële situatie van een hulpvrager met schulden neemt veel tijd in beslag, maar geeft tijdelijk extra ruimte om te werken aan een stabiele, schuldenvrije toekomst. Onze ervaring leert dat een klant die in een crisissituatie verkeert, vaak meerdere schulden heeft, want het niet betalen van de huur is meestal het laatste waar klanten toe over gaan. Gecombineerd met goed budgetbeheer wordt (meer) stabiliteit geboden omdat niet alleen de huurschuld, maar alle schulden van de schuldenaar worden aangepakt.

 

Heeft u zelf een hulpvraag of kent u iemand in uw omgeving die zit met huisvestingsproblemen?

Bel ons!