ANBI status

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Anders Den Haag
KVK-nummer: 87240580
RSIN-nummer: 864243613
Bankrekeningnummer: NL07ABNA0114032955

Postadres: Fluwelenburgwal 58, 2511 CJ Den Haag
Bezoekadres: Fluwelenburgwal 58, Den Haag
Telefoonnummer: 06 15409073
Website: www.stichtinganders.nl/denhaag
E-mail adres: denhaag@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan van Stichting ANDERS Den Haag. Hierin is onze ambitie verwoord voor de periode tot en met 2025.

Beleidsplan 2022-2025

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS Den Haag bestaat uit:
Voorzitter: Henk Folkers
Penningmeester: Marc Wilts
Secretaris: Harry van der Valk

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling