Op woensdag 31 augustus werd de eerste samenwerking van Stichting ANDERS Den Haag opgestart.

We gaan samenwerken met het Leger des Heils op het gebied van Housing First voor Jongeren. Op de foto de dames Marieke Bakker en Anja Rip van Housing First samen met Stichting Anders Den Haag initiatiefnemer Dennis Lachikand en voorzitter Henk Folkers.

De samenwerking zal bestaan uit het invullen van hulpvragen voor/van jongeren die door Housing First begeleid worden. Dit kan bestaan uit hulp bij verhuizen, inrichting van de woning, kleine opknapbeurten, vloer- en wandbedekking, loodgieters- en electriciteitswerk en hulp bij opstarten van een eigen onderneming voor jongeren die weer deel willen nemen aan de maatschappij.

Op deze wijze helpen we jongeren van opvang naar wonen!

Leger des Heils

Housing First is er voor dak- of thuisloze mensen met meerdere problemen. Vaak hebben ze een psychiatrische stoornis in combinatie met verslaving. Via Housing First krijgen ze een woning met (intensieve) ambulante begeleiding. Housing First is er ook voor mensen die door hun gedragsproblemen maar korte tijd binnen een instelling kunnen wonen of niet goed passen in een (doorstroom)locatie.

In overleg met de deelnemer wordt zonodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ, Stichting ANDERS of een andere instantie ingeschakeld. Doel is dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en problemen hanteerbaar zijn.

Stichting ANDERS Den Haag wil als partner vooral haar netwerk inschakelen om deze kwetsbare groep weer op weg te helpen met daadwerkelijke hulp!

MISSCHIEN ZITTEN ER BIJ DEZE GROEP JONGEREN OOK WEL MENSEN DIE VOOR ONS VRIJWILLIGERSWERK WILLEN DOEN?

PAY IT BACK!