Vraag hulp
Over welverdiend

De praktische oplossing voor werkende armen

Inkomen uit werk staat niet gelijk aan bestaanszekerheid. Nederland telt 220.000 werkende armen volgens de Sociaal Economische Raad (SER). Dit zijn mensen van wie de voornaamste inkomensbron werk is, maar toch in armoede leven. Met de torenhoge energieprijzen en oplopende inflatie groeit deze groep hard in omvang. Met dit initiatief willen wij werkende armen bereiken en hen hulp bieden in de vorm van een praktische oplossing.

Onderzoek

Begin 2022 deden wij onderzoek naar armoede onder werkenden. Hiervoor voerden wij meerdere gesprekken met hulpverleners, werkgevers, werknemers en met werkende armen zelf om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van hun situatie.

Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat werkende armen ervan uitgaan zelfredzaam te moeten zijn omdat ze een baan hebben. Daarbij hebben zij vaak de overtuiging dat ze geen recht hebben op hulp omdat ze een vast inkomen hebben. Dit zorgt ervoor dat werkende armen eerst hun eigen voorzieningen uitputten om zich daarna in de schulden te steken.

Eveneens bleek uit het onderzoek dat armoede op de werkvloer in veel gevallen onzichtbaar blijft. Deze en vele andere inzichten zijn hier terug te lezen.

Samenwerking

Om werkende armen via de werkplek te bereiken, heeft Stichting ANDERS in samenwerking met Waai Impact Agency en het Oranje Fonds een programma opgezet speciaal gericht op werkende armen in grotere bedrijven. Voor de pilot wordt nu samengewerkt met Facilicom, Vebego en Pameijer, stuk voor stuk maatschappelijke betrokken organisaties met medewerkers uit alle delen van de bevolking.

Referentie

Marijn de Lange van Facilicom zegt over deze samenwerking: ‘Bedankt voor de fijne en open manier van samenwerken. Welverdiend is een nuttige interventie om verborgen armoede binnen organisaties bespreekbaar te maken en medewerkers met hun hulpvraag te ondersteunen.’

Joanne van der Vlugt

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Joanne helpt je verder.