ANBI status

Op 25-10-2022 is de rechtspersoon Stichting ANDERS Rivierenwaard opgericht.
Vanaf deze datum staat Stichting ANDERS Rivierenwaard ook geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierbij de volgende gegevens en documenten die we met veel plezier publiceren.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS Rivierenwaard
KVK-nummer: 87975254
RSIN-nummer: 864464575
Bankrekeningnummer: NL05 RABO 0320 0848 33

Postadres: Haarweg 38, 4205 ND Gorinchem
Bezoekadres: Haarweg 38, 4205 ND Gorinchem
Telefoonnummer: 06 22 15 02 91
Website: www.stichtinganders.nl/rivierenwaard
E-mail adres: rivierenwaard@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS Rivierenwaard bestaat uit:
Voorzitter: Harmen Akkerman
Penningmeester: Ria van der Weijden
Secretaris: Miranda van der Stelt
Algemeen bestuurslid: Astrid van Drenth

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling

Bekijk hier het Beleidsplan 2023 2025