Wie is Bob? 

Bob Boshoven is verbinder van WIJeindhoven. Wat doet een verbinder? Bob licht toe: “Het is de taak van een verbinder de sociale basis en de sociale cohesie in een buurt of wijk te versterken.” 

Mmm, dat zegt de interviewer nog niet zo veel maar gaandeweg het gesprek wordt het wel duidelijker. Er is blijkbaar een speciale aanpak die ook valt onder WIJeindhoven en dat is Buurt in Bloei. Het doel van deze aanpak is bewoners te helpen zoveel mogelijk knelpunten die in de wijk spelen samen op te lossen met als bij effect het zo min mogelijk inschakelen van eerste en tweedelijns zorg. Verbinders voeren deze aanpak uit.  

“Ik begeleid mensen als ze een stapje willen maken, bijvoorbeeld als ze vrijwilligerswerk willen doen of willen deelnemen aan een activiteit van een buurthuis. Dat geldt voor mensen die geen werk hebben maar evengoed voor mensen die met pensioen zijn of mensen die graag meer contact hebben met anderen. In principe ligt het initiatief bij de inwoner,” aldus Bob. 

“Wat het mij geeft? “vraagt Bob. “mensen in staat stellen om iets te ondernemen, de wijk sterker maken, dat geeft mij een goed gevoel. Als iemand met zo’n vraag komt gaan we in gesprek met onder andere een talentenscan. Dat is een methode om te ontdekken waar iemands kwaliteiten en vaardigheden liggen. Alleen dat gesprek geeft mensen al zelfvertrouwen.

We voeren dit gesprek in buurthuis Limbeek dat nu drie a vier jaar bestaat. Terwijl wij rustig in een kantoortje zitten te praten is er volop bedrijvigheid in het buurthuis. Er komt iemand langs van Soep en co die iedere dag soep maakt voor mensen die geen weinig geld hebben en daar gratis soep mogen meenemen. Op een bankje in de tuin liggen allerlei groenten die een biosupermarkt niet meer kan verkopen maar nog goed te gebruiken zijn. Bewoners mogen die gratis meenemen. 

Bob en Stichting ANDERS 

“Binnen het team had ik al vaker gehoord van Stichting ANDERS. Maar ik had er zelf nog niet mee te maken gehad. Er meldde zich een tijdje geleden een vrijwilliger die bereid is klussen te doen, ook in tuinen. Maar die persoon had geen gereedschap. Voordat hij met snoeischaar en schoffel aan de slag kon moest er eerst nog wat achterstallig onderhoud gepleegd worden in een paar tuinen. Het onkruid stond daar metershoog en de huurder was kwetsbaar en niet in staat om zijn tuintje weer netjes te maken. 

“Na een belletje van mij richting Stichting ANDERS, naar Bart Moret, is de zaak daarna gaan draaien, aldus Bob. Een vrijwilliger van Stichting ANDERS is op huis-, beter gezegd tuinbezoek gegaan. Vervolgens is Du Pré Groenprojecten ingeschakeld. Zij toonden alle bereidheid om een paar tuinen flink op te schonen.  Zo gezegd, zo gedaan. Daarna heeft een andere ondernemer het gereedschap geschonken waarmee onze handige vrijwilliger de tuinen nu bij kan houden, te weten een grote en kleine snoeischaar, en een schoffel.” 

Wat vind je van deze actie? 

Bob: “Dit is goed werk van ANDERS. Soms hebben mensen geen geld en geen netwerk en dan stopt alles of erger, dan komen ze soms in een neerwaartse spiraal terecht. Terwijl het nu weer wat meer bergopwaarts gaat met die bewoner. “Ze zijn geweest,” was de reactie van een van de bewoners. “Ik ben er blij om. Nu hoef ik me niet meer te schamen. Het is gedaan en het ziet er weer netjes uit. 

Het is fijn samenwerken, aldus Bob, met Stichting ANDERS. Ze zijn een mooie toevoeging aan de sociale basis. Ik ga ze zeker vaker inschakelen!”