Begin dit jaar (2022) zijn we gestart met een nieuw project: Powerpack. We willen 10 hulpvragers, alleenstaanden of gezinnen, helpen met meerdere hulpvragen gedurende een langere periode. Normaliter komen we binnen in een situatie waar er een enkelvoudige hulpvraag is. Die pakken we na het huisbezoek meteen op.

In sommige situaties zien we dat er veel meer nodig is om een vastgelopen situatie in beweging te krijgen. Het is vaak niet in het belang van de hulpvrager om alles in 1 keer op te pakken. Dit project noemen we de Powerpack, omdat we willen dat deze hulpvragers zich gesteund voelen en echt op weg geholpen worden door de hulp.

Op zoek naar jou!

We zijn op zoek naar een vrijwilliger, die met een kwetsbare stadsgenoot (of gezin) gedurende een wat langere periode optrekt. Om goed te luisteren en samen te bepalen wat nodig is. Je gaat eerst op huisbezoek, maakt kennis met de hulpvrager en zijn/haar begeleider. Misschien bespreek je dan ook al een hulpvraag. Vervolgens ga je elke 6-8 weken op bezoek en samen met de hulpvrager en begeleider bespreek je wat dan het beste opgepakt kan worden. Je koppelt daarna deze hulpvraag en bezoek terug aan het team van ANDERS en die gaan er dan mee aan de slag! Zo helpen we echt mensen op weg!

Ben je benieuwd? Bekijk hier de vacature

Jans van de Ven (06 19 42 47 62)
Bart Moret (06 10 59 84 93)