Armoede is
dichterbij dan je denkt

Stichting ANDERS daagt ondernemers uit om zichzelf beschikbaar te stellen aan stadsgenoten die ondersteuning nodig hebben, zodat we met elkaar ervaren hoe mooi het is om te geven. Want geven maakt rijk!

Stichting ANDERS verbindt in Brainport regio, de stad Eindhoven en de Kempen

Stichting Anders is er voor de verbinding tussen stadsgenoten met een hulpvraag en ondernemers die graag willen helpen. We zijn actief in de Brainport regio, Eindhoven en in de Kempen.

Volgens het Nibud leef je in armoede als je niet voldoende geld hebt om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen, bijvoorbeeld voor woonruimte, eten en drinken. Daarnaast is sociale participatie een goede indicator. Je leeft in armoede op het moment dat je niet in staat bent te participeren in de samenleving. Als je niet mee kunt doen, omdat je daar gewoon het geld niet voor hebt. Meedoen is belangrijk.

Geven maakt rijk

Betrokken ondernemers uit de regio

Deze ondernemers leveren een extra bijdrage om het werk van ANDERS Eindhoven mogelijk te maken.