Op donderdagavond 20 oktober brengen STEK en Fonds 1818 vertegenwoordigers van het brede Haagse maatschappelijk middenveld samen voor een armoede-overleg. Vertegenwoordigers van wijkverenigingen, sportclubs, kerken, moskeeën, het onderwijs, de brede zorgketen, MKB, supermarkten, banken en welzijnsorganisaties steken de koppen bij elkaar om te bedenken hoe zij samen de mensen in Den Haag kunnen helpen.