Tijdens het Haagse Armoede-overleg bleek weer eens dat toeval niet bestaat. Stichting Leergeld  presenteerde zich tijdens dit overleg als een instantie waar veel mensen door worden geholpen en maakte in korte tijd heel bondig duidelijk dat ze zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richten op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen in Den Haag. Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een inkomen beneden de 130% van het minimumloon, mogen namelijk ten gevolge van armoede, niet worden uitgesloten van deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

Door verstrekkingen in natura (bijvoorbeeld computers, fietsen, sportkleding, OV weekeindepas, schoolspullenpas, mobile telefoon voor brugklassers, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven.

Het blijkt dat Leergeld (vanaf 2000 reeds werkzaam met een team van 20 medewerkers) vaak ook hulpvragen van hun klanten krijgt voor fysieke hulp. Hiervoor zoekt Leergeld aansluiting met organisaties die werken met vrijwilligers die “andere klusjes” willen doen voor de medemens in nood. Hulpvragen die in de dagelijkse praktijk wel kunnen worden opgelost door andere hulpverlenende instanties, maar die vaak door de vele tussenschakels worden vergeten of waarvan simpelweg het bestaan niet bekend is bij andere hulpverleners.

Leergeld kan het vanuit haar 22-jarige ervaring weten: ze helpen namelijk op deze wijze op jaarbasis bij 60.000 hulpvragen en bieden hulp voor 20.000 Haagse gezinnen!

Ook biedt Leergeld aan stagiairs van ict- en maatschappelijke opleidingen stageplaatsen die ten goede komen aan de doelgroepjongeren en aan de stagiairs zelf. Tientallen vrijwilligers zetten zich bij Leergeld in voor de kinderen en hebben daardoor bovendien hun zelfrespect vergroot of teruggewonnen.

Foto: v.l.n.r. Henk Folkers en Dennis Lakhichand van ANDERS Den Haag en Don Thode van Leergeld

Reden voor Leergeld en ANDERS Den Haag om per heden de verregaande samenwerking aan te gaan!

Leergeld wil namelijk in Den Haag een spin in het web worden voor de doelgroepkinderen. Een web waarbij vraag en aanbod, beleidsvorming en beleidsuitvoering hand in hand gaan.

Waarbij de werkwijze en dienstverlening van ANDERS Den Haag perfect aansluit. ANDERS Den Haag heeft de contacten met het bedrijfsleven (wellicht ook goed voor de stageplaatsen..) en heeft daardoor ook bedrijfssponsorcontacten voor andere hulpvragen en werkt met het “Pay it Forward” principe.

Op deze wijze kunnen Leergeld en ANDERS elkaar in hun dagelijkse werkzaamheden doorverwijzen, aanvullen en versterken. Elk vanuit hun eigen expertise en achtergrond.

Op het 2 wekelijkse spreekuur van Leergeld op de dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur zal ook Karel Sadi van ANDERS Den Haag aanwezig  zijn om de verbinding tussen de twee stichtingen uit te breiden en te verstevigen.