Op donderdagavond 20 oktober brachten STEK en Fonds 1818 vertegenwoordigers van het brede Haagse maatschappelijk middenveld samen voor een zeer goed bezocht armoede-overleg in het Nutshuis. Tal van vertegenwoordigers van wijkverenigingen, sportclubs, politiek, kerken, het onderwijs, de soepbus, de brede zorgketen en welzijnsorganisaties staken de koppen bij elkaar met 1 doel: mensen in Den Haag helpen.

De organisatoren van deze avond kunnen terugkijken op een zeer succesvolle en goedbezochte (eerste van vele bijeenkomsten…?) bijeenkomst.

Sanne ten Bokkel Huinink (Fonds 1818 en Nutshuis) was samen met Derk Stegeman (STEK) gastheer. Samen gaven ze deze avond het benodigde en gewaardeerde kader in een bomvol Nutshuis. Er waren zelfs te weinig stoelen, maar bij een overleg als dit kun je soms beter staan….

Alle aanwezigen kwamen gedurende dit drie uur durende overleg ruimschoots aan het woord. Vele initiatieven werden hierbij spontaan aan iedereen gepresenteerd en vele contacten tussen werkgroepen, stichtingen, de gemeente, etc. werden deze avond gelegd. In kleine werkgroepen werden de in Den Haag spelende onderwerpen doorgenomen en voorzien van eventuele directe en toekomstige oplossingsrichtingen. De organisatie van deze avond zal alle aanwezigen nadien nog een lijst met aanwezigen sturen om het netwerken na dit overleg te vergemakkelijken. Want er werd druk aan netwerken gedaan!

Veel van de aanwezige organisaties spraken dan ook uit dat dit overleg het verdient om vaker plaats te vinden. De organisatie ziet dan ook terug op een vruchtbare avond en kan wellicht later stellen dat dit overleg de eerste van vele succesvolle en resultaatgerichte armoedebestrijdingsavonden was!

Voorzitter Henk Folkers: “Als Stichting ANDERS Den Haag hebben we wederom mogen constateren dat er in Den Haag veel initiatieven en concrete oplossingen zijn voor effectieve armoedebestrijding. We hebben ervaren dat tussen de initiatieven er nog meer contacten kunnen worden gelegd en hopen dat ANDERS hierin ook een actieve en regulerende rol (kanaliseren en doorverwijzen van hulpvragen) kan gaan spelen.

Dit overleg gaf ons voldoende handvatten voor nog meer praktische contacten en samenwerkingsverbanden”.